Výrok ‚muži se nemohou změnit na ženy‘, není hoden respektu demokratické společnosti

Bývalá daňová expertka Maya Forstater, která byla vyhozena z práce u Centra pro globální vývoj poté, co tweetla, že „muži se nemohou změnit na ženy,“ prohrála svůj právní spor proti tomuto vyhození.

Soudní nález zjistil, že Zákon o rovnosti 2010 nechrání práno paní Fostater vyjádřit své filosofické přesvědčení, že existují jen dvě pohlaví, a tudíž její vyhození bylo ze zákona oprávněné, hlásí The Telegraph.

Soudce zaměstnaneckých sporů Taylor ve svém rozsudku uvedl, že genderově-kritický postoj paní Forstaterové je „neslučitelný s lidskou důstojností a se základními lidskými právy ostatních.“

Soudce Taylor argumentoval, že zákonná práva transgenderové osoby mají vyšší právní sílu než je právo paní Forstaret vyjádřit svůj názor, když říkal, že je vinna „za nesmírnou bolest, kterou mohla způsobit genderově špatně umístěné osobě.“

„Pokud je osoba předělána z muže na ženu a má Certifikát genderového uznání (GRC), tak je taková osoba právně ženou. To není nic, co by mohla mít paní Forstater právo ignorovat. Paní Forstater zaujímá postoj, že i když má trans-žena GRC, tak ji se nemůže poctivě označovat za ženu. Takové přesvědčení ale není hodno v demokratické společnosti respektu,“ řekl Taylor.

„I s řádným ohledem ke kvalifikovanému právu na svobodu projevu nemohou lidé, pokud propadnou základnímu přesvědčení, které obsahuje porušení důstojnosti jiných a vytváření takového prostředí, které je pro ně zastrašující, nepřátelské, zneucťující, ponižující nebo urážlivé, tak pak už nemohou očekávat ochranu jejich projevu,“ uzavřel to.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *