Vzpoura v europarlamentu. Poslanci se vzepřeli zákazu vlajek.

“Dodržuje předpisy a nařízení! Prezident zakázal vlajky, tak je odstraňte!” vyzývala přítomné Němka Katarina Barleyová (levicová SPD), která byla pověřena vedení schůze. Britští poslanci hlasitě protestovali proti zákazu vystoupení svého kolegy.

Tomu bylo zakázano promluvit, protože neodstranil vlajku Británie ze stolu. “Dám vám slovo, jen když poslechnete pana prezidenta a odstraníte vlajku ze stolu,” vyzvala ho předsedající Němka. Což britský poslanec odmítl, tak nedostal slovo. Britští poslanci začali hlasitě bučet, dupat a volat: “Nechte ho mluvit! Nechte ho mluvit!”

Předsedající opakovala, že je třeba odstranit vlajky, protože jsou to podle nového nařízení “reklamní předměty” a protože to nařídil “pan prezident”. To někteří poslanci odmítli, předsedající Barleyová ztratila zábrany a přešla do němčiny.

Její kolega četl z mobilu wikipedii, podle které je státní vlajka reklamní předmět.

Vypjatá situace skočila dílčím vítězstvím poslanců vlasteneckých stran, kteří měli na stolech vlaječky. Předsedající jim sice nedala slovo, ale nechala pokračovat v jednání.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *