Proč je fér, aby se gayové a lesby mohli brát

CZESLAW WALEK °

Umožnění manželství pro gay a lesbické páry bych přirovnal k zlevnění telefonních tarifů. Víme, že je špatně, že za telefon platíme skoro nejvíc v Evropě. Toužíme mít stejné podmínky, jako mají občané jiných zemí EU, bez ohledu na rozdíly, jaké mezi námi panují, protože to je fér. Stejné to je s umožněním gayům a lesbám vstupovat do manželství. Je to napravení něčeho, co je v naší společnosti špatně. Je to o důstojném zlepšení života stovek tisíc lidí, jež stát trestá za to, koho milují.
Stejně jako hetero páry i gayové a lesby spolu žijí v dlouhodobých vztazích, vzájemně se podporují v dobrém i ve zlém a chtějí společně zestárnout. Gayové a lesby mají a vychovávají děti. Gayové a lesby v této zemi odvádějí daně ve stejné výši jako heterosexuální spoluobčané a plní si všechny povinnosti, které na ně stát naloží. V čem je tedy rozdíl mezi hetero a homo páry? V tom, koho milujeme. A to je pramalý rozdíl pro to, aby stát udržoval dva způsoby pro uznání vztahů – manželství a registrované partnerství. Proč řešit totéž dvěma totálně odlišnými cestami, když to můžeme zjednodušit a řešit společně?

Devadesát šest procent gayů a leseb chce mít možnost vstupovat do manželství. Navzdory křiku opozice, že přijetím této normy otevřeme vrata k budoucí zkáze naší země a české společnosti, 61 % Čechů a Češek gayům a lesbám manželství přeje. Stačí se podívat za humna (zatím jen západním směrem), a uvidíme, že v zemích, kde to už je umožněno, jako je třeba Německo nebo Nizozemsko, trakaře nepadají. Společnost se nehroutí, ba naopak.
Pokud zákon o manželství pro gay a lesbické páry projde, těmto lidem reálně pomůže. Umožnění vstupovat do manželství gayům a lesbám zlepší právní postavení, ale také jejich pozici ve společnosti. Ti, kdo jsou na současné situaci asi nejvíc biti, jsou děti vyrůstající v našich rodinách, protože stát jim nedopřeje stejnou právní ochranu, jakou mají děti v ostatních rodinách.

Co víc, zákonná úprava bude mít dopad i na naše nejbližší – i naši rodiče a prarodiče si chtějí užít veselku a být hrdí na to, že jsme svoji, nikoli jen registrovaní. A dlouhodobě bude mít pozitivní dopad i na generace dětí, které řeší svoji odlišnou sexuální orientaci. Přijetím zákona budeme opět o krůček blíž k tomu, aby se tyto děti cítily být plnohodnotnou součástí naší společnosti.
Přestaňme dělat zákony pro zákony a začněme reálně pomáhat lidem. Pojďme naši společnost spojovat.

CZESLAW WALEK je český právník a LGBT aktivista.

3 thoughts on “Proč je fér, aby se gayové a lesby mohli brát”

 1. Vážený pane Waleku,
  po přečtení Vašeho článku mne ze všeho nejvíc nejvíc překvapilo… že jste právník.
  Nemám osobně problém s tím, aby osoby téhož pohlaví spolu mohly uzavírat manželství. Ostatně manželství, zdá se, je jakýsi přežitek z doby minulé a je zřejmé, že již dobrá polovina obyvatel euroamerické populace o něj nestojí. Zhruba polovina dětí v Evropě i u nás se rodí mimo manželství a tento podíl v čase stoupá. Důvodů jsou zástupy: existencí sociálního státu počínaje, přes dostupnou a účinnou antikoncepci až po majetkové poměry většiny dnešního obyvatelstva. Nemyslím si tedy, že je nějak existenčně nutné tento spíše odumírající artefakt minulosti nějak extrémně chránit proti užití osobami téhož pohlaví.
  Z pohledu právního mi ale manželství osob stejného pohlaví nedává nejmenší smysl. Přece sám jako právník musíte vědět, co to ono manželství v principu je: nejedná se přeci o žádné právo či výsadu, ale naopak, jedná se o smlouvu o odpovědnosti. Smlouvu, která zaručuje odpovědnost jedné smluvní strany (muže) za důsledky konkrétního jednání (pohlavního styku) se stranou druhou (ženou). Smlouva se uzavírá proto, že s jistou pravděpodobností dojde u jedné ze stran ke společenskému znevýhodnění nejen vůči straně druhé, ale i vůči ostatní společnosti. Myslím si, že i ten neagresivnější homosexuální radikál musí uznat, že těhotná žena např. na trhu práce prostě nemůže být konkurenceschopná ženě netěhotné či muži. MANŽELSKÁ SMLOUVA PŘENÁŠÍ ODPOVĚDNOST ZA OČEKÁVANÉ NEROVNÉ POSTAVENÍ JEDNÉ ZE STRAN V DŮSLEDKU KONKRÉTNÍHO JEDNÁNÍ NA STRANU DRUHOU. A právě ona OČEKÁVANÁ NEROVNOST je předmětem podstaty manželské smlouvy, která povinuje stranu druhou, tedy muže, podílet se v budoucnu na dorovnání této změny postavení.
  Jenomže při pohlavním styku dvou osob téhož pohlaví je pravděpodobnost gravidity zcela nulová! Tedy gravidity, jejíž příčinná souvislost by byla v onom pohlavním styku. A tím pádem právní i společenská nerovnost jedné ze stran v důsledku pohlavního styku je… zcela nulová! Pokud muž bude mít pohlavní styk s mužem či žena bude mít pohlavní styk se ženou (konkrétní definici pohlavního styku prozatím ponechme stranou), bude druhý den, za týden, měsíc, rok, desetiletí… ve zcela rovném postavení, jako před oním stykem. Přesto žádáte uzavření smlouvy zajišťující odpovědnost jedné ze stran za něco, co nikdy s naprostou jistotou nenastane? Jste si jist, že jste opravdu právník? Nebo zaobaleně: jste si jist, že jste Vaše argumenty zvážil i po stránce právní?
  Samozřejmě můžeme snášet nesmyslné argumenty týkající se bezdětných manželství, ale to je samozřejmě zcela irelevnantní argument, spíše hloupý právní faul, což jako právník musíte dobře vědět. Pravděpodobnost gravidity při pohlavním styku ženy a muže a priori existuje. Může být velmi malá, např. v případě starých lidí, lidí různě handicapovaných apod., ale je velmi obtížné ji a priori zcela vyloučit, a to i vědecky. Smlovu o odpovědnosti neuzavíráme s tím, že k něčemu (graviditě a v jejím důsledku nerovnému postavení) dojít MUSÍ, ale proto, že k tomu dojít MŮŽE. Nepředpokládám, že spatřujete nutným opět rozdýchávat komise z nějakých fousatých starých škarohlídek, které budou “zasvěceně” posuzovat, zda pohlavní styk konrétního páru s nějakou pravděpodobností může vést ke graviditě, nebo nikoli? Navíc historie je plná lékařsky “neplodných” matek, kterým se prostě stalo neočekávané, ale nečetl jsem ani jeden jediný popsaný případ za posledních 2000 let, který by prokázal graviditu v důsledku sexuálního styku dvou osob stejného pohlaví.
  Chápu Váš boj za manželství homosexuálních osob tedy spíše jako boj za mejdan pro příbuzné, který jste popsal v závěru článku. Objednat si oslavu svatby ale přeci můžete bez ohledu na právní stav. Ve většině restaurací – zvláště pokud tam utratíte zajímavý obnos – Vás asi neodmítnou. Ale jako právník byste si měl v první řadě přece klást otázku “cui bono?” Zda Vámi požadovaná několikahodinová sláva stojí celé společnosti za kompletní rozkopání jejího stovky let tvořeného právního řádu? A možná byste se měl ptát nejen těch pár desítek lidí, jejichž zájmem je odpovědět na tuto otázku kladně, ale i těch milionů ostatních, zda i jim to za to stojí. Třeba ano, to já nevím, protože považuji tuto otázku za zcela nedůležitou. A hlavně, podle mého názoru, bude-li Vaše maminka a babička vědět, že již 20 let žijete s člověkem, kterého milujete a můžete se něj ve všem spolehnout, a který je stejnou láskyplnou oporou Vám, bude zřejmě daleko klidnější, než při vědomí Vašeho právě úředně požehneného svazku s člověkem mravů i hodnot těžko akceptovatelných. A to zcela bez ohledu na pohlaví. Netahejme tedy mejdan pro příbuzné do diskuse ohledně právního řádu, opět je to jen laciný faul.
  Jak jsem uvedl výše, osobně mi je to vlastně úplně jedno. Žiji s jednou ženou 27 let, máme spolu dnes již dospělé dítě a nikdy jsme k tomu, abychom se k sobě chovali odpovědně, nepotřebovali žádný zákon, úřední razítko, ani cirkus se sypáním rýže či rozbíjení talířů. K vzájmené lásce, úctě a ohledům k potřebám druhého nás nenutil žádný zákon, ale naše vlastní (sv)vědomí a přesvědčení. Sice je náš svazek vůči registrovaným homosexuálním párům vlastně právně diskriminován (sám víte, jakou právní sílu má formule “druh – družka”), ale my už se s tím nějak srovnáme. Určitě kvůli tomu nebudeme psát eseje na téma “jak je nutné zavést registrované partnerství i pro heterosexuály”. A všechny ty zástupné “problémy” jako dědictví, vyzvedávání pošty, zdravotní dokumentace etc. etc… máme vyřešeno standardními právními postupy (založení “rodinné” firmy bylo podstatně složitější). Určitě tedy nebudeme žádat zbytek společnosti, aby musel “…něco konat, opomíjet nebo trpět” kvůli našemu nějakému pocitu.
  A co Vy? Trváte na tom, že miliony lidí musí něco konat, opomíjet či trpět, abyste Vy mohl žít plnohodnotný život a Vaši blízcí měli pocit, že “je o Vás postaráno”?

 2. Vážený pane Waleku,

  Nesdílím nadšení předešlého komentujícího. Na rozdíl od něj si myslím, že manželství a rodina má dnes naopak větší význam nežli dříve. Směřování civilizace mi nepřipadá ideální a rodina není přežitek ale naopak automatická jednotka, která současné šílenství přežije. Její význam ještě vzroste. Budou války, krize, stěhování národů… ještě se hodí mít vlastní rodinu. Pitomci, co tohle nechápou žijí jen dneškem a nemyslí na zítřek.

  Jednak nevěřím, že to uzavíráním manželstvím skončí. Ještě si pamatuji, co říkali “představitelé” gayů při schvalování registrovaného partnerství. A nedodrželi to. Proč by měli příště jednat jinak? Muselí by být padlí na hlavu. Obávám se, že nejsou. Mám mezi nimi jen pár přátel, ale pokud vím, nikdo netrvá na manželství. A toto označení se mě dotýká.

  Je to stejné jako s označením cikán/rom. Znám řadu z nich kteří se navzájem mezi sebou označují za cikány. Ale kdybych to udělal já, bude to trestné. Nejsem cikán/rom, tak to používat nesmím. Fajn, jde o to neurážet jejích cítění, proč bych se nepřispůsobil. Můžu jim říkat romové. Mě se to netýká, tak proč jim nevyhovět. Nemám problém se k nim chovat stejně dobře jako ke svým jiným spoluobčanům.

  Manželství je po staletí muž, žena dítě(děti). Uráží mě, když se toto označení bude používat pro jiný vzorec. Dnes říkáte, že je to jen pro gaye a lesby. Ale coi jiná “pohlaví” Vznikají jako na běžícím pásu. Kdo mi zaručí že to za 20-30 let nebude i svazek třech chlapů, jedné slepice, dvou veverek a sudu zelí. Nesmysl? Možná dnes ale zítra?

  Předešlý komentující píše že platíte daně. Není to pravda. Největší daně, které platím já, je vytvoření a výchova dětí. Z nich bude prosperita národa. Z jejich odovdů bude můj (a i Váš) důchod. Stojí to hodně, nejen peněz ale i času a zdraví. Stejnopohlavní páry nemohou vytvořit děti. A také je, zejména gayové, většinou nemají. Ale o důchod si řeknou. Fajn, lze to udělat když jich je malé procento. Nevadí mi že z mých odvodůna důchod žije 2-3% gayů. u 20% by mi to vadilo.

  Není ale v zájmu společnosti aby Vás byla převaha. Neměla by se Vám dávat nějaká reklama, lepší podmínky či adorace. To by měly dostat rodiny v tom tradičním smyslu. Nemám nic proti tomu aby jste měli stejné životní podmínky. Nemám nic proti Vaší minoritě a mám mezi Vámi i své přátele.

  Píšete, že Vaše děti nemají stejnou právní ochranu. Hm a proč si myslíte, že označením Vašeho svazku za manželství se tak stane? Proč by nemohlo být možné zajistit stejná právě pro Vaše děti i s jiným názvem vašeho svazku. Jak to můžete jako právník říci? Je to jako by jste tvrdil, že lidé s příjmením Novák musí vždy dostat u soudu podmínku.

  Někteří z Vás hodně tlačí na pilu a snažíte se zlikvidovat hodnoty které vyznává opačná část společnosti. Pokud by jste chtěli uznání od nás, mějte ho i Vy k nám. Pro nás toto označení má význam, který Vy nemůžete pochopit. Nebo nechcete.

  Anebo ne, klidně na tu pilu tlačte a hezky salámově to ukrajujte. S chutí do toho. Vesele likvidujte “přežitky co nemají cenu – rodinu, stát, národ a tak dále.” Ale pak se nedivte, až jednou (za desítky let) někdo vykřikne “bijte je, ti za to můžou”. A dav ten klacek zvedne… Vaše volba.

 3. pletete si pojmy láska, s pojmy mít rád, zamilovanost nebo oblíbenost můžu mít rád třeba zmrzlinu, nějaké jídlo, člověka, věc, anebo třeba pravidla hry. lgbt svoji preferenci-úchylku vydávají za lásku, ale to je něco úplně jiného jako. láska. láska. je univerzální forma projevu, zatímco zamilovanost je různá, podle vkusu každého soudruha. manželství je svazek a závazek ženy a muže. nikdo nebrání svazkům lgbt. jenže svazek muže a ženy společnost podporuje proto, že tento svazek není úchylkou, ale přirozenou součástí společnosti, kterou spoluvytváří. lgbt není přirozený svazek a proto musí mít jiný název, který již existuje a tím je dobrovolné registrované partnerství. lgbt mění významy slov a to je nepřípustné, neb to vytváří chaos, a chaos je ve společnosti nežádoucí a škodlivý právě pro tu společnost, potažmo i pro jednotlivce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *