Konopí je lék?

Dušan Dvořák vede už několik let boj s českou justicí. Soud odmítají jeho argumentaci o tom, že marihuana může pomáhat zachraňovat lidské životy a zmírňovat utrpení nemocných.

Česká republika dne 5.8.2010 s vědomě účelovou a nepravdivou argumentací odmítala
zahájit daňové řízení o odečtu ze základu daně a dani darovací daru léčivého konopí a jeho
specifických odrůd v hodnotě cca 3 mil. Euro darovaného rodinou Mgr. Dušana Dvořáka
zřizovatelům Edukativní konopné kliniky zastoupených Odbornou společností Konopí je
lék, z.s., IČ: 227 27 281 na výzkum realizovaný ve spolupráci s Univerzitou Palackého.

  1. Česká republika s vědomě účelovou a nepravdivou argumentací dne 27.10.2010 (Okresní soud v Prostějově, sp.zn. 2T104/2010), resp. dne 9.3.2011 (Krajský soud v Brně, sp.zn. 3To 25/2011) poprvé pravomocně odsoudila Mgr. Dušana Dvořáka za uvedený dar konopí, realizaci výzkumu, výrobky z konopí a jejich podávání členům výzkumu v době právní účinnosti nařízení vlády č. 207/1920 Sb., které zcela uvolnilo výrobu výrobků z konopí (viz sp.zn. 8 Tdo 1231/2011 a II. US 664/12).
  2. Česká republika ode dne 14.7.2010 nikdy nepoložila předběžné otázky Soudnímu dvoru s vědomě nepravdivou argumentací, nejprve v letech 2010 – 2017, že konopí je chemická látka k výrobě chemických drog (prekurzor), o kterých Soudní dvůr nerozhoduje, a zákon o návykových látkách údajně není v §§ 8 a 24 technickým předpisem k výrobě léčiv z konopí. Tuto svévolnou argumentaci následně od roku 2017 Česká republika dvakrát změnila, vždy však v rozporu s fakty, judikaturou a zákonem. Česká republika vždy nepravdivě tvrdila, že neoznámené technické předpisy výroby léku z konopí, nevydávání povolení k výrobě léků z konopí, zcela nepřiměřená regulace výzkumu a léčby, tragické dopady prohibice a nezákonnost ochrany farmaceutických korporací údajně nejsou důvodem pro předložení předběžných otázek Soudnímu dvoru.
  3. Mgr. Dušan Dvořák byl a je opětovně ode dne 19.1.2010 každoročně obviněn za zločin nebo přečin výroby léku z konopí dle § 283 tr. zákoníku, resp. za porušení neoznámených novel předpisů k výrobě konopí jako léku dle §§ 8 a 24 zákona o návykových látkách, s opakovanými zákazy o svědectví svědků při hlavním líčení, opakovanými pokusy justice a exekutivy ode dne 4.9.2012 o omezení svéprávnosti Mgr. Dušana Dvořáka a internaci do psychiatrického ústavu pro nebezpečné zločince.
  4. Mgr. Dušan Dvořák pravděpodobně jako první na světě od roku 2011 s lékaři dokládal úspěch cannabisterapie mimo jiné také u fatálních stavů diabetes (dle UZIS je více než 10.000,- lidem ČR ročně amputována diabetická noha). Škody na veřejných a soukromých rozpočtech rodin diabetiků způsobené od roku 2008 do roku 2015 Českou republikou v důsledku kriminalizace výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) asociace vyčíslila na základě zabraného konopí a podkladů Diabetologického centra v Praze na 200 milionů Euro, a to bez započítání bolestného a vysokých rizik a nákladů v důsledku sociálního vyloučení.
  5. Přes opakované žádosti v roce 2016 odmítala Česká republika zachovat a udržet genofond odrůdy Charlottina pavučina prošlý výzkumem a darovaný asociaci pro výzkumnickou farmu v Ospělově, resp. Mgr. Dušanu Dvořákovi. Tato odrůda konopí je určena primárně pro těžce epilepticky postižené děti. Následně opětovně odsoudila Mgr. Dušana Dvořáka, což je také předmětem stížnosti Evropskému soudu pro lidská práva, Evropskému parlamentu a Komisi.
  6. Stejně tak ode dne 21.3.2008 odmítala Česká republika uznat jako léčivé konopí zcela neomamné odrůdy konopí výzkumu, když na neomamném konopí byla realizována řada klíčových výzkumných objevů v Olomouci již padesátých letech minulého století. Česká republika naopak v naléhavém režimu v roce 2012 u Komise oznámila produkci vysoce omamného konopí ze semen holandské firmy Bedrocan, na které pak Česká republika vypisuje formální tendry v objemu vysoce pod hranicí potřebnosti pro nemocné. Příklad: Izrael produkuje cca 12 tun konopí ročně k léčbě a výzkumu, Česká republika vydala necelých 50 kilogramů konopí od roku 2009 do roku 2019 k léčbě a výzkumu!

Přes advokátkou Mgr. Dušana Dvořáka ode dne 17.6.2019 opakovaně soudu doložené návrhy na vyloučení konkrétní soudkyně Okresního soudu v Prostějově z trestního
řízení pro zjevnou podjatost a stažení účelové obžaloby a přes advokátkou doložená stanoviska lékařů o nezbytnosti komplexní lázeňské terapie Mgr. Dušana Dvořáka, vydal dne 18.9.2019 Okresní soud v Prostějově na pokyn uvedené soudkyně zatykač na Mgr. Dušana Dvořáka a ode dne 18.9.2019 je Mgr. Dušan Dvořák policií hledanou osobou, neboť má být do hlavního líčení dne 29.10.2019 při dalším obviněni za zločin výroby konopí jako léku v roce 2018 umístěn ve věznici, a to na základě rozhodnutí soudkyně Okresního soudu v Prostějově vydávající ode dne 18.8.2009 opakovaně příkazy k domovním prohlídkám výzkumnické farmy v Ospělově, soudkyně opakovaně následně soudící a odsuzující Mgr. Dušana Dvořáka za výrobu léků z konopí, soudkyně, na kterou bylo ze strany členů asociace Cannabis is The Cure,z.s. a zřizovatelů Edukativní konopné kliniky podáno do
dne 21.8.2019 několik trestních a kárných podnětů a podnětů na úpravu svéprávnosti, soudkyně důvodně podezřelé ze spáchání zločinů proti lidskosti, soudkyně, která účelově měnila argumentaci k nepoložení předběžných otázek Soudnímu dvoru, soudkyně, o které Nejvyšší soud již roce 2014 rozhodl, že proti Mgr. Dušanu Dvořákovi porušila zákon, viz sp.zn. 6 Tdo 1493/2014 na http://nsoud.cz/

“V Olomouci se vyraběli hormonální drogy pro Hitlera…”

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/konopi-je-pozehnanim-pro-tuto-planetu-rekl-soudu-jeho-propagator-a-dostal-podminku-40265233

https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/v-ostrave-zacal-veletrh-konopi-podivejte-se-co-nabizi-potrva-az-do-nedele-20190419.html

https://olomoucky.denik.cz/online-rozhovor/on-line-s-konopnym-aktivistou-dusanem-dvorakem-20150726.html

https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/dusanu-dvorakovi-policie-opet-zabavila-konopi-marihuana-legalizace-ospelov.A150903_145218_olomouc-zpravy_stk

https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1149316-pestitel-konopi-dvorak-prisel-opet-o-urodu-policie-sklidila-1200-kytek

https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/soud-potrestal-lecitele-dvoraka-podminkou-za-pestovani-konopi.A101026_121914_olomouc-zpravy_sot

https://www.novinky.cz/zena/zdravi/clanek/konopi-neni-marihuana-tvrdi-nemocni-165053

https://www.idnes.cz/zpravy/cerna-kronika/pestoval-konopi-ve-velkem-kvuli-lecbe-a-vyzkumu-policie-rostliny-znicila.A090819_163342_krimi_js

https://www.konopijelek.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *